Het doel van een sessie

Alle technieken hebben tot doel lichaam, geest en ziel terug in harmonie te brengen alsook diepgaande veranderingen teweeg te brengen. Het loslaten van oude gewoontes, denkpatronen,emoties, ons verleden….  Kortom alles wat ons belet het leven te leiden, dat we zouden willen leiden, om zo vernieuwd in het leven te staan!!