Wat is nu E-coaching?

E-coaching is een verzamelnaam voor de verschillende technieken die gebruikt worden om iemand te ‘empoweren’ (= in zijn kracht zetten). 

E- coaching heeft als doel mensen te coachen (begeleiden en motiveren) in hun veranderingsproces, of dit nu op persoonlijk,emotioneel,fysiek,relationeel,spiritueel of op beroepsvlak is.

E-coaching elimineert de emotionele stress, die dikwijls de oorsprong en soms de medereiziger is van lichamelijke klachten. Eenmaal de oorzaak verdwenen is, is er ook geen plaats meer voor het gevolg. 

We reiken mensen de middelen aan die hun zelfredzaamheid vergroten en tevens hun potentieel en innerlijke kracht activeren. 

De bedoeling is uiteindelijk dat we het leven kunnen leiden dat we zelf willen…..“leven” in plaats van “geleefd” worden!

E-coaching helpt mensen
hun ‘emotionel rugzak’ op te
ruimen.

Daarin zitten alle ervaringen
uit het verleden, die niet verwerkt
zijn, alle overtuigingen en patronen
die aangeleerd of geërfd zijn, en die
ons belemmeren te functioneren
zoals we dat zelf willen